Voorwaarden voor de organisator van het evenement

1. EHBO inzet bij evenementen dient uiterlijk 1 maand voor het evenement per mail bij de evenement coördinator van EHBO vereniging Venlo aangevraagd te worden, zie ook het aanvraagformulier onder het tabje evenementenhulp. Deze tijd hebben we nodig om vrijwilligers te werven voor de inzet.

2. De evenement coördinator van EHBO vereniging Venlo bevestigd het ontvangen van de mail zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst.

3. Wanneer in een geval EHBO vereniging Venlo om een of andere reden niet kan voldoen aan een verzoek om de gewenste assistentie te verlenen, wordt de aanvrager hierover uiterlijk 2 weken van tevoren in kennis gesteld.

4. De evenement coördinator van EHBO vereniging Venlo bepaalt - op basis van een risicoanalyse en de duur van het evenement - hoeveel EHBO'ers er nodig zijn.

5. De kosten voor de inzet van EHBO'ers worden vooraf schriftelijk, dan wel per mail door EHBO vereniging Venlo kenbaar gemaakt aan de organisator. Onder het kopje tarieven evenementen kunt u een inzicht van de mogelijke kosten krijgen.

6. De organisator van het evenement dient te zorgen voor een goede werkplek voor de Eerstehulpverlener. Deze EHBO post wordt in overleg met EHBO vereniging Venlo vastgesteld.

De eisen die aan de EHBO post worden gesteld:

 • Altijd 2 stoelen meer dan het aantal EHBO'ers
 • Een tafel van voldoende oppervlakte.
 • Voldoende verlichting
 • Leidingwater / drinkwater is beschikbaar
 • Afvalemmer / vuilniszak

Buiten-evenement

De organisator draagt zorg voor voldoende:

 • Ruimte om de EHBO-post in te richten, een droge, tochtvrije en tegen de zon-, regen- of wind beschutte ruimte voorzien van een verwarmingselement (afhankelijk van seizoen). Te denken valt aan b.v. (party)tent met minimaal 4 zijkanten en dak, een kleedruimte etc.

Binnen-evenement

Naast de EHBO post voorziet de organisatie in:

 • Een afgezonderde plaats voor de opvang van slachtoffers.
 • Deze plaats is uit het zicht van de bezoekers/deelnemers, dit i.v.m. de privacy van de slachtoffers

7. De organisatie zorgt voor voldoende consumptiebonnen of eten / drinken voor de ingezette EHBO-ers. Bij een inzet langer dan 5 uur dient u aan de aanwezige EHBO’ers een lunchpakket te verstrekken, indien de inzet langer als 6  uur duurt dient er voor een warme maaltijd gezorgd te worden. Natuurlijk mogen deze maaltijden verstrekt worden in de vorm van (consumptie)bonnen geldig bij de op het evenement aanwezige catering.

8. De organisatie zorgt (ter beoordeling van de evenement coördinator van EHBO vereniging Venlo) voor voldoende parkeerplaatsen voor de auto’s van de ingezette EHBO’ers. Op verzoek doen wij u een opgave van het aantal benodigde parkeerplaatsen.

9. Tijdens het evenement is/zijn een (of meerdere) contactperso(o)nen van de organisatie aanwezig en bereikbaar voor de EHBO'ers. Indien beschikbaar worden 06 nummer(s) uitgewisseld.

10. De EHBO'ers melden zich bij aanvang van de inzet aan bij de contactpersoon van het evenement.

11. De EHBO'ers melden zich bij einde van de inzet af bij de contactpersoon.

12. Wij verzoeken u om binnen 14 dagen na het ontvangen van de factuur de kosten voor de EHBO inzet over te maken naar het opgegeven rekening nummer.

13. EHBO'ers kunnen niet ingezet worden voor andere werkzaamheden dan het verlenen van eerste hulp.

14. Aandachtspunten voor de organisatie in het kader van de veiligheid.

 • Zorg voor voldoende en vrije vluchtwegen.
 • Hou een weg/route vrij voor spoedeisende hulpvoertuigen.

Voorwaarden voor de EHBO-vereniging

 • De EHBO-vereniging zorgt voor voldoende EHBO'ers per evenement.
 • De EHBO-post is -indien nodig- herkenbaar aan de EHBO-Vlag (of bord) die zichtbaar wordt opgehangen.
 • De EHBO'ers zijn herkenbaar aan hun EHBO uitrusting.
 • De afgesproken prijs is inclusief materialen, doch exclusief parkeergelden (indien van toepassing), consumpties of consumptiebonnen voor de EHBO'ers.
 • De EHBO-vereniging zorgt voor de materialen en controleert de EHBO-post.
 • Alle EHBO'ers die tijdens een evenement ingezet worden hebben een geldig EHBO diploma.
 • De EHBO'er kan een advies uitbrengen aan een slachtoffer door b.v. het uitoefenen van de sport op dat moment te staken of deelname aan het evenement niet verder voor te zetten. EHBO vereniging Venlo is niet aansprakelijk voor eventuele kosten die hier uit voortvloeien (teruggave kosten deelneming aan het evenement, evt. eigen risico-, ambulance- en/of ziekenhuiskosten).