PRIVACY VERKLARING EHBO VERENIGING VENLO

Meer en meer delen we dagelijks persoonsgegevens via elektronisch bankieren, online winkelen, een website bezoeken enz. Vaak hebben we dit niet in de gaten.
De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU helpt ons zeggenschap te houden over onze persoonsgegevens door middel van een aantal rechten die ons in staat stelt zichzelf beter te beschermen.

Om aan de AVG wetgeving te voldoen heeft EHBO Vereniging Venlo een privacybeleid en informeren we de mensen, van wie we de persoonsgegevens hebben opgeslagen, goed over hun rechten. Dit doen we met de privacyverklaring van EHBO Vereniging Venlo, zodat iedereen op de hoogte kan zijn van rechten zoals:

  • Recht op inzage 
  • Recht op rectificatie
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op beperking van verwerking
  • Kennisgevingsplicht
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Recht van bezwaar

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van EHBO Vereniging Venlo

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben we in dit statement voor je uiteen gezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. 

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stuur dan je vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hieronder vind je een tabel waar je snel en eenvoudig terug kunt vinden met welk doel we welke persoonsgegevens van je verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel

Welke gegevens

Grondslag

Bewaartermijn

Ontvangers

Onderzoeken of je lid
kan worden en het uitvoeren van de
lidmaatschapsovereenkomst
• Geslacht
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobielnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
Uitvoering
van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst. Ben je geen lid meer, dan wordt de aanmelding verwijderd.
• Bestuur
Administratie
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
Uitvoering
van de overeenkomst
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
• Oranje Kruis
• Ledenadministratie
• EHBO Limburg
 
Versturen digitale berichten
• Voornaam
• Achternaam
• E-mailadres
Uitvoering
van de overeenkomst
Zolang als men aangemeld is.
Niet van toepassing
Om onze digitale
dienstverlening te
verbeteren
• Cookies (zie voor
meer info het sub
kopje Cookies)
• IP-gegevens
Toestemming
Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden bij bezoek meteen  geanonimiseerd.
• Website beheerder • (Google) Analytics tools
Ter benadering na
beëindiging lidmaatschap.
Bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Geboortedatum
• Telefoonnummer
• Mobielnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
Toestemming
Zolang als de toestemming niet ingetrokken is.
Niet van toepassing
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. Wij gebruiken alleen functionele en analytische cookies. Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder jouw toestemming verstrekt EHBO Vereniging Venlo jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die EHBO Vereniging Venlo met je heeft, tenzij de vereniging wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
 
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht EHBO Vereniging Venlo te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zullen wij deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de vereniging hebben ontvangen.
 
Geen commerciële doeleinden
EHBO Vereniging Venlo gebruikt jouw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, zonder dat je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.
 
Beveiliging persoonsgegevens
EHBO Vereniging Venlo treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.
 
Website
De website kan links naar andere websites bevatten. EHBO Vereniging Venlo raad je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
 
Wijziging van het privacy beleid
EHBO Vereniging Venlo past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. EHBO Vereniging Venlo raad je dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de vereniging er alles aan doen je per e-mail en/of via de websites te informeren.
 
Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens of je wil EHBO Vereniging Venlo verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van deze persoonsgegevens, kun je contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Vermeld in je e-mail, je volledige naam en adres.
 
Klacht over de verwerking van persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.