uitgelicht AEDbasiscursus

EHBO Vereniging Venlo verzorgt ook een BLS / AED opleiding.

BLS staat voor Basic Life Support. Voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Reanimeren is iets dat iedereen kan leren. In een training van ongeveer 6 uur leert je hoe je iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen.

Met de vaardigheden die je tijdens deze opleiding leert, kun je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. Tijdens deze opleiding leer je een aantal stappen, die je moet doorlopen wanneer je geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. Je leert hoe het slachtoffer te beademen, borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken.

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED geef je het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geef je het slachtoffer een nog grotere kans te overleven. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van verschillende merken AED-trainers (AED’s die geen echte schokken geven) en van reanimatiepoppen. De opleiding wordt afgerond met een door de Nederlandse Reanimatie Raad erkend certificaat en is 2 jaar geldig.

De kosten voor deze opleiding bedragen € 60,=. De opleiding start als er minimaal 5 aanmeldingen zijn. Je aanmelding is pas definitief als het lesgeld is voldaan.

 lazy signup