EHBO vereniging Venlo heeft zonder eigenbelang ten doel het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij ongevallen. De vereniging verstrekt, tegen betaling, hulp bij sport- en spelwedstrijden, beurzen, open dagen enz. binnen Groot Venlo. Globaal aangegeven “de hulpverlening”.

EHBO vereniging Venlo tracht dit te bereiken door:

  • Het organiseren van opleidingen
  • Het organiseren van herhalinglessen
  • Het aanschaffen en uitreiken van materialen en hulpmiddelen
  • Alle andere wettige middelen
  • Het beschikbaar stellen van EHBO hulpverleners bij evenementen. Bij grotere evenementen onder leiding van een coördinator hulpverlening.

 

 LogoSite