Aan het einde van de 19e eeuw waren er ontwikkelingen waarbij het verlenen van eerste hulp door leken werd gepropageerd.

In Engeland begon men als eerste met het organiseren van EHBO-cursussen. In 1881 werd in Londen tijdens een internationaal medisch congres bekend gemaakt dat door de Johanniter Ridders de "St. Johns Ambulance Association" was opgericht. Het was een vereniging die verbandposten inrichtte, EHBO-cursussen organiseerde en een examen instelde. Dit had tot resultaat dat in 1887 reeds 100.000 personen met goed gevolg examen hadden gedaan.

De Amsterdamse arts C. B. Tilanus jr. haalde het idee naar ons land. Aanvankelijk namen de artsen in Nederland het standpunt in dat de eerste hulp niet kon en mocht worden toevertrouwd aan leken. Maar toch groeide het enthousiasme en werden pogingen ondernomen om de EHBO-kennis te verspreiden. In 1893 werd de Nederlandse Vereniging EHBO opgericht. Op initiatief van ZKH Prins Hendrik werd in 1909 "Het Oranje Kruis" opgericht met het doel eenheid te bevorderen in hulpverlening en opleidingen.

In november 1955 werd de afdeling Venlo van de Katholieke Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken opgericht. Hieruit ontstond op 11 maart 1981 de Vereniging voor Eerste Hulp bij Ongelukken Gemeente Venlo. De vereniging heeft een gestage groei doorgemaakt, momenteel telt onze vereniging ca. 220 leden. Bijzonder is, dat er nog steeds bestuursleden van destijds verbonden zijn aan onze vereniging. Zij zijn nog steeds erg betrokken bij het verleden, het heden én de toekomst van onze vereniging.

Wij zijn zeer dankbaar voor alle vrijwilligers die zich door de jaren heen, belangeloos hebben ingezet voor EHBO Vereniging Venlo.

 

LogoSite