bg slide 01

Helpen bij een evenement

EHBO is voor de één hobby en voor een ander nodig voor het werk. Echter onze vereniging heeft ook een maatschappelijke functie.

Naast het volgen van cursussen en herhalingslessen, is het zo, dat we onze leden vragen om mee te helpen bij evenementen. Bij deze evenementen kan daadwerkelijk hulp worden geboden. Zo kun jij je verworven kennis op een goede en degelijke manier in de praktijk brengen. EHBO Vereniging Venlo zorgt voor de nodige materialen en begeleiding, maar alleen door de vrijwillige- en belangeloze inzet van onze leden kunnen wij ons als vereniging presenteren en onze hulp aanbieden waar dit nodig mocht zijn.

Evenementen waar onze vereniging steun aan verleent zijn onder andere:

  • Straat- en tentfeesten
  • Bedrijfsfeesten
  • Sportevenementen
  • muziekevenementen
  • Ccarnavals evenementen
  • Diverse braderieën en markten

Voor iedereen is er wel een evenement, dat je aanspreekt. Evenementen worden meestal in meerdere dagdelen verdeeld, waarin de EHBO-(st)ers in teamverband worden ingedeeld.

Kijk verder op deze site voor de evenementenkalender en meld je aan!