LogoSite

 

De algemene ledenvergadering  van EHBO Vereniging Venlo zal gehouden worden op:

 

Dinsdag 08 maart 2022, aanvang 19.30 uur.

 

Vergaderlocatie:
Gemeenschapshuis Maagdenberg
Maagdenbergweg 27
5915 CP Venlo.

 

Tijdens deze ledenvergadering / jaarvergadering zal het bestuur van EHBO Vereniging Venlo

verantwoording afleggen aan de aanwezige leden over het gevoerde beleid.