We verwelkomen je graag als nieuw lid, maar om lid te worden van onze vereniging dien je wel in het bezit te zijn van een geldig EHBO-diploma.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een vol kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij een schriftelijke opzegging is ontvangen vóór 1 september van het lopende jaar.

Belangrijk
Indien je wilt overstappen vanuit een andere vereniging of bedrijf is dit uiteraard ook mogelijk. Je dient ons dan een kopie van je geldige EHBO-diploma te overleggen alsmede een schriftelijk overzicht van de gevolgde herhalingslessen en behaalde competenties bij je huidige vereniging of bedrijf. In dat overzicht dient de naam en het registratienummer van je instructeur/-trice te staan met zijn / haar handtekening.
 
Kosten Lidmaatschap

Het lidmaatschap van EHBO Vereniging Venlo bedraagt € 45,= voor particuliere leden. Bedrijven betalen € 65,= per jaar (prijspeil 2022).

In het contributiebedrag zijn inbegrepen de kosten voor het volgen van de 7 herhalingslessen incl. koffie/thee, verbandmiddelen en gebruik van het AED.

 

Sign Up 680x365 c