ehbo kerstgroet 2023

 


EHBO Vereniging Venlo naar nieuw onderkomen !

"vanaf 1 januari 2023".

Door de sluiting van gemeenschapshuis Maagdenberg was EHBO Vereniging Venlo helaas genoodzaakt op zoek te gaan naar een nieuw

onderkomen.

Vanaf 1 januari zullen alle activiteiten van EHBO Vereniging Venlo plaats vinden in het Vossener Ontmoetings Centrum (VOC) wat gehuisvest is op de 2e etage (lift aanwezig) van MFC Op Expeditie in Blerick. Hier zullen de herhalingslessen en jaarvergadering conform het huidige lesschema voortgezet worden.

blerick robinson

 

De adresgegevens van  MFC Op Expeditie zijn:

Vossenerlaan 57,
5924 AC Venlo-Blerick

(tegenover Jumbo Benders)

Voor het pand is voldoende parkeergelegenheid.

plaatsingsdatum 2022-11-30


 Herhalingslessen weer van start !

"Mogelijk door afgekondigde versoepelingen".

Door de recent afgekondigde versoepelingen is het weer mogelijk de herhalingslessen van onze vereniging te hervatten. Vanaf dinsdag 1 februari zullen de lessen weer opstarten conform het lesschema. Wel vraagt het bestuur van EHBO Vereniging Venlo aan de leden om de RIVM richtlijen in acht te nemen zoals gebruik QR-code, houden van 1,5 meter afstand, dragen mondkapje tijdens loopbewegingen etc. 

plaatsingsdatum 2022-01-27


 

Herhalingslessen tot nader bericht geannuleerd !

"Bestuur neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid".

Het bestuur van EHBO Vereniging Venlo heeft gezien het zeer grote aantal corona besmettingen in Nederland besloten om met ingang van week 48 de herhalingslessen tot nader bericht te annuleren. Zo voorkomt het bestuur dat tijdens de herhalingslessen het corona-virus kans krijgt zich nog verder te verspreiden.

Zodra het weer (maatschappelijk) verantwoord is de lessen op te starten zullen we onze leden direct informeren.

plaatsingsdatum 2021-12-14

 


Herhalingslessen lesjaar 2021-2022 van start !

"Bestuur hoopt op een jaar zonder beperkende maatregelen".

Het bestuur van EHBO Vereniging Venlo is erg verheugd dat de herhalingslessen op 7 september weer van start gaan. Zoals het nu uitziet zonder beperkingen, het bestuur hoopt dat dit ook zo blijft.

Een nieuw jaar brengt ook veranderingen met zich mee.

 • Zo hebben we als bestuur besloten om te verkassen naar een nieuwe oefenlocatie. Hierdoor zijn in de zomervakantie alle oefenmaterialen overgebracht naar de nieuwe locatie: Gemeenschapshuis Maagdenberg.
 • Er is een nieuw Oranje kruis boekje uit. Dit betekend weer aanpassingen van de oefenstof. Onze instructeurs zullen tijdens de herhalingslessen jullie bijpraten over de wijzigingen!

 

 

plaatsingsdatum 2021-08-28


Update adviezen reanimatiebeleid

Het is op dit moment voor de meldkamer ambulancezorg niet meer mogelijk om door middel van uitvragen een goede afweging te kunnen maken of het slachtoffer besmettelijk is door het coronavirus. Daarom is ter bescherming van burgerhulpverleners, first responders en ambulancezorgverleners besloten alle slachtoffers te reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn (=Volgorde van handelen bij de basale reanimatie van volwassenen MET COVID-19).

Voor de BLS betekent dit onder andere:

 • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
 • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
 • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.
 
bron: Website Nederlandse Reanimatieraad
Plaatsingsdatum: 2021-01-26

 

Minder EHBO kennis, minder hulpbereidheid!

"Gebrek aan EHBO-kennis is letterlijk levensgevaarlijk".

Uit een onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders zonder EHBO-kennis niet iemand helpt na een ongeval.
Dit uit angst om het verkeerde te doen. 
Ook zou slechts 35 procent van de mensen zonder EHBO-diploma een AED gebruiken. Onder mensen mét EHBO-diploma is dit ruim 80 procent.

In totaal zou 31 procent van de mensen zonder EHBO-kennis iemand reanimeren als dit nodig is. Onder jongeren is dit zelfs maar 25 procent. Ook hier zit er een groot verschil tussen mensen met en zonder EHBO-diploma. 86 procent van de mensen mét diploma zou iemand reanimeren.

Vandaar dat er door diverse organisaties al jaren wordt gepleit om een EHBO-training op te nemen in het vaste lesprogramma op de middelbare school. In Denemarken is het aantal geslaagde reanimaties verdrievoudigd nadat eerste hulp een vast lesonderdeel werd op de middelbare school.

EHBO Vereniging Venlo verzorgt al jaren een volledige EHBO-opleiding of een BLS-AED training voor particulieren of medewerkers van bedrijven. 
Kijk onder het hoofdstuk opleidingen van deze site voor meer informatie of een inschrijf formulier.

"Jij kunt het verschil maken !!".

 bron: persbericht Rode Kruis 2020-12-03

Herhalingslessen gestart !

Dinsdag 6 oktober zijn de herhalingslessen weer gestart in het Blariacum College.
Tijdens deze herhalingslessen zijn de navolgende richtlijnen van kracht:

 • Dragen mondkapje tijdens loopbewegingen verplicht
 • Handen ontsmetten bij binnenkomst leslokaal
 • Registratielijst bij betreden leslokaal invullen, deze lijst wordt gedurende 2 weken bewaard, daarna wordt deze vernietigd.
 • Koffie / thee halen voor aanvang van de les, tijdens de les is dit niet toegestaan

Indien je het (om welke reden dan ook) niet verantwoord vindt om aan de herhalingslessen deel te nemen, snappen we dat.
Meld je dan even af bij het secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schermafbeelding 2020 10 10 165207

 Reanimaties weer volgens covid-19 richtlijn

"Vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen is besloten om de richtlijnen voor reanimaties weer aan te scherpen.
 Bij elke reanimatie is weer het advies om de covid-19 richtlijn te volgen".

De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), Ambulancezorg Nederland (AZN), de Nederlandse Vereniging Medische Managers Ambulancediensten (NVMMA) en HartslagNu hebben dit na uitgebreid overleg besloten.

Covid-19 richtlijn:

Reanimeren volgens de covid-19 richtlijn betekent:

 • Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet.
 • Dek de mond en neus van het slachtoffer af en geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies.
 • Sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.

Draag een mondmasker

Ook bij een reanimatie geldt het dringende advies om een mond-neusmasker te dragen. Dit is in lijn met het advies van de overheid voor alle burgers.

Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!
 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.
 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

 bron: hartslagnu 2020-10-09
Schema herhalingslessen 2020-2021 online

Het nieuwe lesschema voor het herhalingsles seizoen 2020-2012 staat online. Het schema is te vinden onder het tabje Lidmaatschap → Herhalingslessen. Dit jaar zijn er echter beperkende maatregelen van kracht vanwege het Corona virus. Zie onderstaand  protocol wat we hanteren tijdens de lessen en EHBO-opleidingen.

 

Protocol Veilig trainen voor EHBO herhalingslessen / - opleidingen tijdens de Corona pandemie (*).

(*) Dit protocol kan nog geactualiseerd worden n.a.v.:               

 • Actuele ontwikkelingen
 • Aangescherpte- of juist versoepelde RIVM richtlijnen
 • Richtlijnen ons opgelegd door Scholengemeenschap Blariacum


Algemene regel:

Kom NIET naar een herhaling- of opleiding les als je één van onderstaande klachten hebt:

 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Niezen
 • Lichte hoest
 • Verhoging vanaf 38° Celcius
 • Is er een huisgenoot met meer dan 38° koorts en/of benauwdheidsklachten


Tijdens onze herhalingslessen of EHBO-opleiding hanteren we de navolgende richtlijnen:

 • Bij binnenkomst in het leslokaal handen ontsmetten middels aanwezige handgel.
 • Er zal je verzocht worden een presentielijst in te vullen en deze te ondertekenen als je niet bekend bent met bovenstaande klachten.
 • Als je binnen 4 dagen na het volgen van een les alsnog bovenstaande klachten krijgt, dien je het secretariaat te informeren, zodat zij a.d.h.v. de presentielijst van die les, de andere deelnemers kan inlichten.
 • Houd ten minste 1,5 meter afstand tot je collegae cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Volgt de looproute op de trappen, richting het toilet en in het klaslokaal.
 • Gebruik latex handschoenen als dit gevraagd wordt, er zijn handschoenen in 3 maten aanwezig. Gooi na gebruik de handschoenen weg in de aanwezige vuilniszak, niet in de prullenbak van het Blariacum College.
 • Voor aanvang van de les kan er door iedereen koffie / thee o.i.d. genomen worden. Tijdens de les zelf is dit niet toegestaan

 


Richtlijnen voor burgerhulpverleners bij een reanimatie per 22 juni versoepeld
(update 22-06-2020)

 

De reanimatie richtlijnen, opgesteld door de Nederlandse Reanimatieraad, HartslagNu, de Nederlandse Vereniging voor Medisch Managers Ambulancezorg en Ambulancezorg Nederland zijn, in overleg met het RIVM, per 22 juni versoepeld. Het Ministerie van VWS heeft deze richtlijnen onderschreven. Wat is er gewijzigd:


Richtlijnen burgerhulpverlening

HartslagNu alarmeert weer alle burgerhulpverleners, ook die boven de 50 jaar. Er gelden wel een aantal duidelijke waarschuwingen.


Ga niet naar een reanimatie als:

 • je positief getest bent op covid-19 en zolang je door GGD/RIVM als besmettelijk wordt beschouwd,
 • je je ziek voelt / symptomen van covid-19 hebt of als dat voor één van je huisgenoten geldt,
 • je tot een risicogroep behoort of als dat voor één van je huisgenoten geldt.

Belangrijk om te weten: als burgerhulpverlener ben je niet verplicht om naar een reanimatie te gaan, als je je hier niet zeker over voelt.


Aangescherpte regels reanimatie:

Voor alle slachtoffers geldt vanaf nu weer het normale reanimatieprotocol. Er is een uitzondering is voor slachtoffers waarvan de meldkamercentralist beoordeelt dat informatie erop wijst dat die wel covid-19 besmet zijn. Hiervoor geldt een aangepast protocol.


Aangepast beleid meldkamer:

De 112-meldkamer heeft een aangepast beleid om te achterhalen of het slachtoffer met covid-19 besmet is. Bij een melding van een hartstilstand vraagt de centralist in de 112-meldkamer aan de beller of het slachtoffer covid-19 heeft. Wanneer de centralist informatie verkrijgt die erop wijst dat het slachtoffer besmet is, vraagt de centralist aan de beller dit door te geven aan de burgerhulpverleners die komen en wordt geadviseerd het aangepaste protocol te volgen.


Normaal protocol:

Vanaf 22 juni geldt standaard weer het normale reanimatieprotocol:

 • Geef wel mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.


Uitzondering bij covid-19: aangepast protocol:

Als de meldkamercentralist oordeelt dat het slachtoffer besmet is met covid-19 kan je nog steeds hulp verlenen:

 • Beoordeel ademhaling door alleen te kijken.
 • Dek mond en neus van het slachtoffer af met een doek, kledingstuk of mondmasker.
 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.

De mond-op-mond beademing is een belangrijk onderdeel in de reanimatie. Wel is het zo dat op het moment van de hartstilstand het bloed meestal nog voorzien is van zuurstof voor de eerste minuten. Belangrijk is dat deze zuurstof rond wordt gepompt in het lichaam. Dat doe je door borstcompressies te geven.

Belangrijk om te weten: 

Als omstanders aangeven wel de volledige reanimatie te willen doen, dan geeft de meldkamercentralist de instructie zoals hij dat volgens het normale protocol zou geven.

 

Aandachtspunten:

 • Hanteer zo goed mogelijk de (hygiëne)maatregelen die de overheid adviseert.
 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.
 • Desinfecteer je handen en polsen direct na de reanimatie met water en zeep of met handenalcohol bij een hulpverleningsvoertuig.

 

Beschermingsmaskers: 

Pocketmasks, Kiss of Life of andere middelen ter bescherming bij mond-op-mond- beademing kunnen gebruikt worden bij normale reanimaties, maar beschermen niet of onvoldoende tegen het virus.

 

Ambulancepersoneel: 

De mensen op de ambulance krijgen ook instructies. Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel in beschermende kleding naar een reanimatie toe kan komen. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.


Na de reanimatie: 

Krijg je in de periode na de reanimatie klachten die passen bij covid-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

 

Belangrijk om te weten: richtlijnen zijn een advies !!
Als je wel mond-op-mondbeademing wil geven bij iemand waarvan je weet dat hij of zij besmet is, staat dat je vrij. Zeker als het om een partner of familielid gaat snappen we dat je gewoon wilt gaan reanimeren. Dit staat ook in de richtlijnen.  Lees het volledige advies en meer informatie op de website van de Nederlandse Reanimatie Raad.

 

 

bron: website hartslag nu


Tijdelijke maatregelen voor burgerhulpverleners bij een reanimatie i.v.m. het coronavirus
(update 09-04-2020)

 

Tijdelijke richtlijnen voor reanimaties

 • Luister en voel niet of iemand nog ademhaalt, kijk alleen.
 • Raak het hoofd van het slachtoffer niet aan!

In de 112-meldkamer is een aangepast beleid om te achterhalen of een slachtoffer mogelijk COVID-19 positief is.
 

Bij een slachtoffer zonder COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef wel borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan. 


Bij een slachtoffer met vermoeden van COVID-19 besmetting geldt:

 • Geef geen mond-op-mondbeademing.
 • Geef geen borstcompressies.
 • Sluit wel een AED aan.


Ga niet naar een reanimatie als:

 • Je je ziek voelt, of iemand in je gezin ziek is.
 • Je behoort tot een hoogrisicogroep


Ook belangrijk:

 • Bij kinderen (tot de puberteit) geldt het normale reanimatieprotocol. Probeer hierbij zelf een inschatting te maken of het kind in de puberteit is.

 • Er mogen maximaal 2 hulpverleners (inclusief brandweer/politie) bij een slachtoffer zijn. Anderen staan op minimaal 1,5 meter afstand.

 • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere beschermingsmiddelen bij mond-op-mond-beademing, beschermen niet tegen besmetting met het coronavirus. Gebruik ze daarom niet!

 • Desinfecteer je handen en polsen bij een ambulance direct na de reanimatie.

 • Krijg je in de dagen/weken na de reanimatie klachten die mogelijk duiden op COVID-19? Volg dan de adviezen van het RIVM. Neem zo nodig contact op met je eigen huisarts.

 • Wees je ervan bewust dat het ambulancepersoneel altijd in beschermende kleding naar een reanimatie toe zal gaan. Het betekent niet dat het slachtoffer ook daadwerkelijk besmet is.

 

Niet te vergeten: Je bent als burgerhulpverlener in deze bijzondere tijd niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van de beademing/reanimatie!

 

 

Alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar


Tijdelijk alarmeert HartSlagNu alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Ze zien dat jongere mensen (onder de 50 jaar) minder kans op complicaties hebben als zij besmet zijn met het coronavirus. Bij mensen boven de 50 jaar is de kans groter dat de ziekte ernstiger verloopt. Heb je geen leeftijd in je HartslagNu-account ingevoerd? Dan word ook jij tijdelijk niet opgeroepen. Pas je leeftijd alsnog aan in je account.


hartslagnu

bron: 2019-04-10 hartslagnu.nl

 

Herhalingslessen vervallen

Om verdere verspreiding van het Corona-virus te voorkomen zijn er door ons kabinet diverse maatregelen afgekondigd. Hieruit voortvloeiend is door het bestuur van EHBO Vereniging Venlo besloten om de nog resterende herhalingslessen van maart 2020 te laten vervallen. Deze zullen ook  in een later stadium niet meer worden ingehaald.

 

kerst

Venlo on Ice

Ook dit jaar staat hartje Venlo weer 3 weken lang in het teken van Venlo on Ice. Op de Oude Markt (voor de Maaspoort) verrijst een groot winterdorp met grote schaatsbaan. Vanaf 13 december t/m 5 januari kan er hier naar hartelust geschaatst worden en vinden er ondermeer curling wedstrijden plaats. EHBO Vereniging Venlo verzorgt al jaren de EHBO bezetting gedurende deze gehele periode, afgelopen jaren heben we menig schaatser op de been geholpen. Als je zin hebt om je op een bepaalde dag enkele uren in te zetten als EHBO'er bij dit erg gezellige evenement, neem dan contact op met ons secretariaat via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

logo3x

 

                                                                                                                                                                                                                                 

Overzicht herhalingslessen online

Het nieuwe lesschema voor de herhalingslessen seizoen 2019-2020 staat weer online op onze site.

Het schema is te vinden onder het hoofdstuk Lidmaatschap → Herhalingslessen. Onder het tabje Jaarvergadering zie je ook al de datum voor de jaarvergadering. Noteer deze datum ook vast in je agenda!

                                                                                                                                                                                                                                 

Basiscursus EHBO Den Hulster

Tien VWO leerlingen van het Den Hulster College hebben deelgenomen aan de basiscursus EHBO van het Oranje Kruis. Initiatiefneemster van dit project was leerlinge Denise Kersten, die in overleg met dhr. Minten (teamleider), Leo Weckx (instructeur) en Hein Munten (voorzitter EHBO vereniging Venlo) bijna alles heeft georganiseerd. Tijdens 5 dagdelen, in totaal 20 uur, hebben tien kandidaten zich volledig ingezet. Met succes, want op 28 februari hebben ze allemaal het examen behaald!  


Namens EHBO Vereniging Venlo proficiat met jullie diploma!!.

 

De trotse leerlingen met hun diploma, de instructeurs en voorzitter van EHBO Vereniging Venlo tijdens de diploma uitreiking.

                                                                                                                                                                                                                                 

 

EHBO-les op scholen

Het Rode Kruis is samen met 17 artsen een petitie gestart om EHBO op te nemen als les in het onderwijspakket van scholen.

„Door dit soort lessen op school te organiseren zorg je ervoor dat uiteindelijk de hele Nederlandse samenleving beter voorbereid is op noodsituaties”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Vandaag gaat daarom een petitie van start, met de bedoeling 40.000 handtekeningen op te halen om de eerstehulplessen op de politieke agenda te krijgen.

„Op dit moment heeft slechts 17 procent van de bevolking een geldig EHBO-certificaat, terwijl iedereen in een situatie kan komen waarbij kennis van eerste hulp nodig is. Hoe meer hulpverleners, hoe meer levens we kunnen redden.” (bron: telegraaf.nl)

Naast het Rode Kruis biedt ook het Oranje Kruis lespakketen aan voor kinderen. In 2019 hebben zij weer een nieuw boekje gelanceerd: 'Eerst hulp bij ongevallen en het recht'. Door middel van zeven waargebeurde, praktische situaties komen er verschillende aspecten van eerste hulp gecombineerd met wetgeving aan bod. Deze voorbeelden worden in een bredere context geplaatst (bron: webshop.ehbo.nl).  

______________________________________________________________________________________________________________________

Rode Kruis: vakantiegangers zijn niet goed voorbereid op noodsituaties

bosbrand

Onderzoek van het Rode Kruis wijst uit dat men de keuze van een vakantiebestemming niet laat beïnvloeden door natuurgeweld. Veel Nederlanders weten ook niet wat zij moeten doen wanneer ze geconfronteerd worden met een natuurramp. De hulporganisatie vraagt daarom aandacht voor het belang van een goede voorbereiding.

De afgelopen jaren zijn er veel rampen geweest in populaire toeristengebieden. Denk aan aardbevingen, orkanen, overstromingen en bosbranden in landen zoals Italië, Griekenland, Indonesië en Californië. Zeer recent nog werden vakantiegangers in Thailand getroffen door een tropische storm. In dergelijke situaties is het erg belangrijk dat men weet hoe je moet handelen.

Uit onderzoek van het Rode Kruis is gebleken dat 60 procent van de Nederlanders niet weet wat zij moeten doen bij een aardbeving. Wanneer men te maken krijgt met een overstroming of orkaan weet 56 respectievelijk 63 procent niet hoe ze het beste met de situatie kunnen omgaan. 80 procent heeft geen idee hoe ze moeten handelen wanneer ze geconfronteerd worden met een aardverschuiving en ongeveer 50 procent weet niet wat te doen bij een bosbrand.

In het onderzoek is ook onderscheid gemaakt tussen binnen en buiten Europa. Wanneer men binnen Europa op vakantie gaat, houdt men minder rekening met natuurgeweld dan wanneer men buiten Europa op vakantie gaat. Zo houdt bijvoorbeeld 19% van de vakantiegangers binnen Europa rekening met een aardbeving in tegenstelling tot 41% van de vakantiegangers buiten Europa.

Meer dan de helft van de ondervraagden weet niet welke instantie zij moeten benadering in een noodsituatie op vakantie. Goede voorbereiding kan een hoop ellende besparen, daarom geeft het Rode Kruis enkele tips op de website over hoe men moet handelen.

Bron: www.rodekruis.nl (8 januari 2019)


 

Evenementenhulpverlening actieplan Rode Kruis

Obstacle runs, festivals en hardloopwedstrijden: het aantal evenementen in ons land groeit razendsnel. Om de veiligheid te garanderen lanceerde het Rode Kruis op 10 november 2018 een actieplan, genaamd: ‘veilig sporten, veilig deelnemen, veilig feesten’. Het doel is om de hulpverlening mee te laten groeien met de ontwikkelingen in evenementenland. 

Risico’s

Het Rode Kruis verzorgde dit jaar al op meer dan 10.000 evenementen de EHBO. Snelle ontwikkeling in evenementenland brengt risico’s met zich mee volgens de hulporganisatie. Er zijn steeds meer massale evenementen met hoge bezoekersaantallen. Hulpverlening is van groot belang om alles in goede banen te leiden. Ook organisatoren van evenementen stellen steeds hogere eisen aan de hulpverlening, denk bijvoorbeeld aan obstacle runs zoals Venlo Stormt. Terroristische dreiging, veranderend alcohol- en drugsgebruik en extreem weer zijn andere ontwikkelingen die van invloed zijn.

Het actieplan van het Rode Kruis bevat concrete maatregelen die ingevoerd moeten worden. Sommige maatregelen zijn al ingevoerd, zoals het aanpassen van de standaard EHBO-uitrusting. Andere maatregelen kosten meer tijd, zoals een onderzoek naar de wijze van informatievoorziening aan deelnemers.  


 

Tips vuurwerk afsteken

Tijdens het afsteken van vuurwerk

 • Vuurwerk afsteken mag op 31 december van 18:00 uur tot 1 januari 02:00 uur.
 • Steek vuurwerk altijd buiten af, nooit binnen.
 • Draag geen brandbare kleding of een capuchon.
 • Steek altijd maximaal één stuk vuurwerk tegelijk af.
 • Steek geen vuurwerk uit je hand af. Vuurwerk wordt vaak in de hand afgestoken en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen en waar het precies terecht zal komen.
 • Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond (en niet op de stoeprand!).
 • Sla voor grote vuurpijlen een pvc-buis in de grond. Bijna alle vuurpijlenpakketten bevatten tegenwoordig een pvc-buis.
 • Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 2 stenen of gebruik een vuurwerkklem.
 • Let op omstanders (mens en dier).
 • Een ander misverstand is vuurwerk voor kinderen, sterretjes bijvoorbeeld. Ook al noemen ze die wel eens kindervuurwerk of koud vuur, ONZIN! Koud vuur bestaat niet, dus ook sterretjes zijn gevaarlijk: het brandende deel heeft een temperatuur van 1.500 graden Celsius!
 • Let op de windrichting.
 • Houd vuurwerk buiten het bereik van kinderen.
 • Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
 • Neem voldoende afstand, minstens 6 meter.
 • Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt? Zet dan een veiligheidsbril op.

Na het afsteken

 • Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan: de lont kan al zover zijn opgebrand dat het vuurwerk bij een hernieuwde poging direct explodeert.
 • Maak vuurwerkafval onschadelijk door het in water te dompelen of gooi er een emmer water over.
 • Ruim vuurwerkafval, nadat je het onschadelijk hebt gemaakt, meteen op. Je kunt het gewoon bij het huisvuil doen.
 • Als je brandwonden oploopt, houd deze dan minstens tien minuten onder lauw, zacht stromend water.

Illegaal vuurwerk

Vuurwerk dat niet op de officiële verkooppunten, binnen de vastgestelde verkoopdagen, verkocht wordt is over het algemeen illegaal. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra's. Het meest gevaarlijk zijn de Big Five (lawinepijlen, bangers, shells of mortierbommen, batterijen en Romeinse Kaars).

Illegaal vuurwerk wordt niet gekeurd en getest. Er wordt dus niet gezocht naar 'weigeraars' en 'blindgangers'. Dat is vuurwerk dat niet wil afgaan of dat niet goed of volgens de aanwijzingen afgaat. De lont brandt bijvoorbeeld te snel, zodat je niet op tijd kunt wegkomen. Vaak ook is illegaal vuurwerk te zwaar, bevat het te veel kruit. De zeer harde knal kan leiden tot blijvende gehoorbeschadiging. Daarnaast kan de kracht van de explosie zo groot zijn dat dit iemand ernstig kan verwonden of zelfs doden. Er zijn mensen die steeds meer de grens verleggen en overstappen naar het zelf maken en afsteken van vuurwerkbommen, veelal met gebruik van illegaal vuurwerk.

 


 

Hulpbereidheid Nederlanders

Cr eLelWAAAZYRE

Het Rode Kruis deed onderzoek naar Eerste Hulp in Nederland. Daaruit blijkt dat de hulpbereidheid van mensen zonder EHBO-kennis alarmerend laag is, met name in het geval van reanimeren.

EHBO'er Christiaan Theunis (34): "Wanneer mensen angstig zijn om iets verkeerd te doen tijdens een reanimatie, zeg ik altijd: 'Pas als je niks doet, dán gaat het verkeerd."

Jaarlijks krijgen zo'n 16.000 Nederlanders een hartstilstand. Dat zijn er meer dan 300 per week. Iedere Nederlander is verplicht om te helpen in een dergelijke situatie, maar slechts een kleine 3% van onze bevolking heeft een EHBO-diploma. Alarmerend is dat uit het onderzoek van het Rode Kruis nu is gebleken dat 84% van de mensen zónder diploma toegeeft niet te zullen reanimeren als dat wel nodig is.

Weet wat je moet doen

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen weten wat ze moeten doen in het geval van nood. Daarom biedt het Rode Kruis laagdrempelige workshops en cursussen aan. Ook heeft het Rode Kruis een speciale EHBO-app ontwikkeld waarin stap voor stap aanwijzingen worden gegeven voor het verlenen van Eerste Hulp. "Het is onvoorstelbaar wat een voldoening het geeft om een ander zijn kans op het leven terug te geven", vertelt Petra Lubberding (38). Zij redde ooit het leven van een wildvreemde door reanimatie en mond-op-mond-beademing toe te passen. "Het is nu drie jaar geleden en elk jaar denk ik: dat is voor hem toch maar weer mooi een nieuw levensjaar erbij."

EHBO Vereniging Venlo

EHBO Vereniging Venlo biedt ook opleidingen aan om mensen de juiste kennis en kunde te geven om Eerste Hulp te kunnen verlenen.

Zorg dat je weet hoe je iemand kunt helpen, maak het verschil!

 


 

Nieuwe Website

banner03 m

De website van EHBO Vereniging Venlo is veranderd en heeft een nieuw adres.

Mocht je op je eigen website nog het oude adres, ehbovenlo.nl, hebben staan, dan verzoeken wij je vriendelijk om dit aan te passen naar www.ehbo-venlo.nl.

De nieuwe website dient een goed beeld te geven over wat EHBO Vereniging Venlo doet en waar de vereniging voor staat.

Er is een nieuwe eventementkalender geplaatst waar leden zich eenvoudig kunnen aanmelden om te helpen bij een evenement.
Digitale formulieren maken het makkelijker om een inschrijving te verwerking of een aanmelding te doen.
De nieuwe website maakt de navigatie ook eenvoudiger.
 
Sommige pagina's zijn nog niet helemaal klaar en verschillende links zullen nog niet werken.
We zijn druk bezig om de laatste puntjes aan te passen.

Als je zelf een leuk idee of een opmerking hebt over de nieuwe website, neem dan contact met ons op.